Atstāj smago daļu Dieva ziņā

Atstāj smago daļu Dieva ziņā

“ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” — Jāņa 15:5

Viena no svarīgākajām atziņām, ko esmu guvusi savā dzīvē, ir atstāt smago daļu Dieva ziņā. Kad ieraugām, kas mūsos nav labs, mēs pārāk bieži cenšamies sevi mainīt savā spēkā, tomēr ar to nekad nebūs gana. Jāņa 15:5 Jēzus ir teicis, ka bez Viņa mēs nenieka nespējam darīt.

Mēs varam censties būt pašpietiekami, tomēr mums jāļauj, lai Dievs dāvā mums žēlastību un spēju izdarīt visu, kas mums jādara. Gribasspēks un apņemšanās var mūs pamudināt spert pirmos soļus, bet parasti tas neilgst ilgi un beigu beigās esam apjukuši, lielā juceklī.

Ieaicinot Dievu ikkatrā savas dzīves jomā, mēs varam iemācīties izbaudīt to dzīvi, par kādu Jēzus mūsu dēļ nomira. Jēzus teica: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt” (Mateja 11:28).

Mēs neesam tā radīti, lai varētu funkcionēt bez Dieva. Savukārt, ar Viņu mēs varam salauzt jebkuru kaitīgu ieradumu vai atkarību, piemēram, pārēšanos, vielu atkarības, sliktu laika pārvaldību, dusmas – pilnīgi jebko. Jēzus ir lielāks par ikvienu tavu problēmu.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, es zinu, ka bez Tevis neesmu nekas, tāpēc ieaicinu Tevi katrā savas dzīves jomā. Es atstāšu Tev savu smagumu, uzticoties un sekojot Tev katru dienu.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon