Dzīvo Garā!

Dzīvo Garā!

“Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva [Svētais] Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus [Svētā] Gara, tas nepieder Viņam.” (ROMIEŠIEM 8:9)

Mēs tiekam aicināti dzīvot Garā jeb kā teikts kādā no angļu tulkojumiem – “dzīvot Gara dzīvi”. Viss iesākas ar to, ka mēs pieņemam apzinātu lēmumu. Tomēr gan Dieva Vārdā, gan savā dzīvē es redzu, ka ir vajadzīgs kas vairāk par parastu lēmumu – šeit nekādi neiztikt bez dziļa un nopietna Svētā Gara darba. Viņš mūs “operē” ar Dieva Vārdu, kas šķir dvēseli un garu (sk. Ebrejiem 4:12). Tāpat Viņš izmanto apstākļus, lai trenētu mūsos noturību, kā arī spēju pastāvīgi dzīvot mīlestībā.

Tas, uz ko mēs šeit tiekam aicināti, izpaužas ne tikai kā kaut kas, kas mums tiek dots; tam ir jātop iestrādātam mūsos. Gluži kā raugam jātiek iestrādātam mīklā, tāpat Kristum ir jātop iestrādātam mūsos.

Vēstulē Filipiešiem 2:12 apustulis Pāvils mūs pamāca “vingrināt” savu pestīšanu ar bailēm un drebēšanu. Tas nozīmē, ka mums ir jāsadarbojas ar Svēto Garu, Viņam uzsākot mūsos krustā sišanas jeb “nomiršanas sev” darbu. Pāvils teica – “Es mirstu ik dienas!” (1. Korintiešiem 15:31). Citiem vārdiem sakot, viņš nepārtraukti piedzīvoja “nomiršanu savai miesai”. Viņš nerunāja par fizisko nāvi, bet gan par nomiršanu savai gribai un savām vēlmēm.

Ja patiešām vēlamies dzīvot Gara dzīvi, arī mums ir jānomirst savām iegribām un jāizvēlas Dieva griba. Mēs varam rēķināties ar to, ka Dievs mūs vadīs, un būtu labi, ja Viņš varētu rēķināties ar mūsu paklausību.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Ja tu nomirsi sev, tad spēsi citiem nest dzīvību.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon