Dieva taisnais draugs

Dieva taisnais draugs

“To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu [apdāvināti ar, uzskatīti kā tādi, kas atrodas] Dieva taisnība [kam mums caur Viņa labestību arī vajadzētu būt, apstiprinātiem un pieņemtiem, pareizās attiecībās ar Viņu].” (2. KORINTIEŠIEM 5:21)

Man šķiet, ka nav nekā brīnišķīgāka, kā būt par Dieva draugu. Nav nekā cita, ko es labprātāk gribētu dzirdēt, kā vien Dieva vārdus: “Džoisa Maijere ir Mans draugs”. Es neilgojos dzirdēt Viņu sakām – “Džoisa Maijere labi pārzina daudzus lūgšanu principus; viņa var nocitēt neskaitāmus Bībeles pantus; viņas lūgšanas izklausās ļoti izsmalcinātas, tomēr viņa Mani nemaz nepazīst, un mēs nebūt neesam draugi.” Es gribu zināt, ka Dievs mani redz kā Savu draugu, un es ticu, ka arī tu pēc tā ilgojies. Caur Jēzu Kristu mums ir dāvātas tiesības justies brīviem Dieva priekšā, dzirdēt Viņa balsi un drosmīgi pieiet pie žēlastības troņa, lai saņemtu palīdzību un apmierinātu mūsu un citu vajadzības (sk. Ebrejiem 4:16).

Viena no labākajām lietām, ko tu vari savas dzīves laikā izdarīt, ir izveidot draudzību ar Dievu. Caur asinīm, ko Jēzus izlēja pie krusta, Viņš tevi ir darījis taisnu, līdz ar to nav iemesla, kas neļautu tev droši tuvoties Dievam tā, kā tu uzrunātu jebkuru citu savu draugu uz zemes. Atceries, ka draudzībai ar Dievu ir vajadzīgs ieguldīt laiku un enerģiju, lai tā attīstītos. Bet tajā pašā laikā jūsu draudzībai padziļinoties, palielinās ar tava spēja dzirdēt Dieva balsi. Aizvien pieaugoša, dzīva, tuva draudzība ar Dievu pavisam dabiski palīdzēs tev veidot arī daudz efektīvāku saziņu ar Viņu.


Dieva vārds šodienai: Pieliec šodien pūles, lai izveidotu aizvien tuvāku draudzību ar Dievu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon