Dievs redz tavu sirdi

Dievs redz tavu sirdi

“Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti.” (ROMIEŠIEM 6:17)

Kad pieņemam Jēzu Kristu par savu Glābēju, Dievs mums dāvā jaunu sirdi – sirdi, kas vēlas rīkoties pareizi. Tomēr paiet laiks, līdz mūsu uzvedība pieskaņojas jaunajai sirdij, un nereti tas ir diezgan kaitinoši. Daļa no mums vēlas rīkoties pareizi, bet otra daļa pret to aktīvi cīnās. Tas ir karš starp miesu un Garu, par ko runā Pāvils vēstulē Galatiešiem 5:17.

Kad mēs piedzimstam no augšienes, Dievs mūs aprīko ar visu vajadzīgo, lai spētu dzīvot svētu, paklausīgu dzīvi. Mēs Kristū esam kļuvuši par jaunu radījumu; viss vecais ir pagājis, un viss ir tapis jauns (sk. 2. Korintiešiem 5:17). Man patīk teikt, ka mēs topam kā garīgi tīrs māls un atlikušo dzīvi pavadām, ļaujot Svētajam Garam mūs veidot Kristus līdzībā (sk. Romiešiem 8:29). Pateiksimies Dievam par jauno sirdi; sirdi, kas vēlas būt paklausīga.

Svini panākumus un nezaudē drosmi, jo Dievs redz tavu sirdi. Dievam ir prieks, ja atlaižam visu to, kas ir pagātnē un ejam uz priekšu, tiecoties pretim paklausībai. Mēs mācāmies dzīvot kopā ar Dievu, kas, jāsaka, notiek ļoti lēni. Šodien tu varbūt vēl neesi tur, kur vēlies nokļūt, tomēr pateicies Dievam par savu jauno sirdi, kas ilgojas paklausīt.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Šodien koncentrējies uz Jēzu, nevis uz savām kļūdām.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon