Mīli Viņu? Paklausi!

Mīli Viņu? Paklausi!

“Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles.” (JĀŅA 14:15)

Šodienas pantā Jēzus mums māca, ka mēs parādām Viņam savu mīlestību, kad paklausām tam, ko Viņš saka. Ikreiz, kad domāju par Dieva balss dzirdēšanu, man nākas atgriezties pie atziņas, ka mēs tā arī nespēsim skaidri sadzirdēt Dievu, ja nepaklausīsim tam, ko Viņš jau iepriekš mums ir sacījis. Kad nepaklausām, mūsu sirdsapziņa kļūst vainīga. Kamēr vien sadzīvojam ar šo vainīgo sirdsapziņu, mēs nevaram sevī kopt ticību un pārliecību (sk. 1. Jāņa 3:20-24).

Kristieša dzīves mērķiem vajadzētu būt diezgan atšķirīgiem no neticīga cilvēka mērķiem. Tie, kas nekalpo Dievam, vēlas naudu, stāvokli, varu un mantu, bet mūsu, kā kristiešu, galvenajam mērķim vajadzētu būt paklausīt Dievam un Viņu pagodināt. Daudzus gadus es apmeklēju draudzi, tā arī nepievēršot uzmanību tam, cik svarīgi ir paklausīt Dievam. Es ievēroju reliģiozus priekšrakstus, cerot, ka tādejādi Dievs mani pieņems, bet nebiju pilnībā nodevusies, ik dienas sekojot Viņa principiem. Atver Dievam visu savu sirdi un ieaicini Svēto Garu kā savu dzīves Skolotāju. Dari visu, kas tavos spēkos, lai paklausītu Viņa norādījumiem, un, kad kļūdies – lūdz piedošanu un sāc no jauna. Lūdz pēc paklausības, mācies par to un katru dienu pēc tās aktīvi dzenies. Tādā veidā mēs parādām Dievam savu mīlestību.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Lai arī cik ļoti mēs pūlētos, lai tas tā nebūtu, mēs visi kļūdāmies, bet, kamēr vien atteiksimies padoties, mēs sasniegsim savu mērķi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon