Kā iegūt gudrību?

Kā iegūt gudrību?

“Veltījiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai! Redzi, es [gudrība] gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus.” (SALAMANA PAMĀCĪBAS 1:23)

Mums ir jālūdz un, kad Dievs runā, jāseko Viņa vadībai. Lai paklausība mūsu dzīvē nav kā izņēmums, bet gan dzīvesveids. Ir liela atšķirība starp tiem, kas ir gatavi paklausīt Dievam katru dienu, un tiem, kas ir gatavi paklausīt vien tāpēc, lai izkultos no nepatikšanām. Nepārprotami, Dievs rāda, kā tikt ārā no nepatikšanām, tomēr pāri plūstošas svētības Viņš pataupa tiem, kas apņēmušies sekot Viņam ar visu savu spēku un sirdi, un kam paklausība kļuvusi par dzīvesveidu. Vienīgais ceļš pretim patiesam mieram ir paklausība Dievam.

Daudzi spēj paklausīt Dievam lielajos jautājumos, bet neapzinās, ka tieši paklausība mazajās lietās ir ļoti svarīga Dieva plānā. Bībelē tas pateikts vienkārši – ja neesam uzticami mazumā, mums nekad netiks dots vairāk (sk. Lūkas 19:17). Dievam nav iemesla mums uzticēt lielu atbildību, ja nespējam uzticīgi izpildīt Viņa dotos mazos uzdevumus.

Es no sirds tevi mudinu paklausīt Dievam arī mazajās lietās. Sešpadsmitā gadsimta mūks, vārdā brālis Lorenss, bija zināms kā cilvēks, kurš nemitīgi bija Dieva klātbūtnē. Viņš reiz teica, ka, paklausot Dievam, ar prieku paceļ no zemes sakaltušas zāles stiebru, jo mīl Viņu.

Šodienas pantā Dievs saka, ka darīs mums zināmus Savus vārdus, ja vien mēs ieklausīsimies Viņa pārmācībā. Ja sekojam Viņa vadībai un ar prieku izdarām katru mazumiņu, ko Viņš no mums prasa, Viņš atklās mums Savu gudrību, un mēs iegūsim vēl vairāk atklāsmes, kā jebkad spētu to iedomāties.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Ja būsi uzticams mazās lietās, Dievs tevi iecels par pārvaldnieku pār lielumu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon