Dievs tevi pieņem

Dievs tevi pieņem

“Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!” — 4. Mozus 6:24-26

Mums citiem pār citu jāizrunā apstiprinoši vārdi. Mums atkal jāceļ augšā svētība, kas atrodama 4. Mozus grāmatas 6. nodaļā: “Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā! Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs! Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!”

Citiem vārdiem sakot, Dievs tev smaida. Padomā par to! Ikreiz, kad tu kādam uzsmaidi, tu viņam saki – “Es tevi pieņemu, tu esi foršs.”

Dievs ne tikai tevi pieņem, bet Viņš arī tev smaida. Viņš tevi mīl! Tev jāļauj šai patiesībai tik dziļi iesakņoties tevī, ka neviens nekad to nespētu no tevis izraut.

Kad tu esi iesakņots Dieva mīlestībā, Viņš palīdzēs tev pastāvēt ticībā un dzīvot paklausībā Viņam. Tikai nesteidzies Viņam pa priekšu, mēģinot izdarīt ko labu savā spēkā. Tev jāpārzina Viņa Vārds, lai tu zinātu, kas esi Kristū.

18. Psalma 19. pantā Dāvids saka: “Dievs ir ar mani apmierināts.” Dāvids nebija nevainojams, bet viņš zināja, ka Dievam uz viņu ir labs prāts. Dievam arī uz tevi ir labs prāts. Ielaid šo patiesību savas sirds dziļumos! Viņš smaida, domājot par tevi, un tevi ļoti mīl. Dievs tevi pieņem.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, liels paldies, ka Tu mani mīli un mani pieņem. Paldies, ka smaidi, domājot par mani. Tava mīlestība ir mainījusi manu dzīvi un zinu, ka, pieaugot Tevī, piedzīvošu aizvien jaunas pārmaiņas.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon