Dievs var tevi atbrīvot no tava kauna

“Par jums nodarīto kaunu jūs saņemsiet divkārtēju atlīdzību. Kauna vietā tie priecāsies par savu likteni. Tie mantos savā zemē divkārtēju īpašumu, un tiem būs mūžīgs prieks.” — Jesajas 61:7

Vai tu jebkad esi prātojis par to, kāda bija Ādama un Ievas dzīve, pirms viņi grēkoja?

1. Mozus grāmatas 2. nodaļas 25. pantā lasām – lai arī Ādams un Ieva Ēdenes dārzā bija kaili, viņi nekautrējās. Manuprāt, vēl bez norādes, ka abi tiešām bija kaili, mēs no šīs rakstu vietas arī varam noprast, ka abi bija pilnībā atklāti un godīgi viens pret otru, neslēpdamies aiz maskām un nespēlējot nekādas spēlītes. Viņi jutās brīvi, lai būtu paši, jo neizjuta kaunu. Tomēr pēc grēkā krišanas, pirmais, ko viņi darīja – noslēpās (sk. 1. Mozus 3:6-8).

Mums visiem nāktos sadzīvot ar pāri plūstošo, grēka radīto kauna apziņu, ja vien Jēzus nebūtu paveicis Savu darbu pie krusta. Tomēr, pateicoties Viņa upurim, cilvēcei ir dota iespēja baudīt pilnīgu brīvību citam ar citu un Dievu.

Diemžēl vairums no mums joprojām dzīvo ar šo smago kauna nastu, lai arī Dieva Vārdā ir apsolīts un uzsvērts, ka varam no tās būt brīvi (sk. Jesajas 61:7).

Dievs var tevi atbrīvot no kauna. Lūdz Viņam pēc brīvības no kauna, kas cenšas iedzīvoties tavā sirdī.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, es pieņemu brīvību no kauna, ko Tu man esi sagādājis pie krusta. Negribu vairs slēpties, negribu vairs justies nevērtīgs. Tu esi izdzēsis manu grēku, un es gribu dzīvot Tavā priekšā brīvs un godīgs.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon