Dievs Vēlas Mūs Svētīt

Dievs vēlas mūs svētīt

“Jo saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs, Viņš dod [šī laika] žēlastību un [nākamo] godu (godību, debesu baudu). Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.” (Psalms 84:12)

Caur mūsu sirdsapziņu Svētais Gars ļauj nomanīt, kad darām ko nepareizi, liek sajust, ja skumdinām Viņu, darām ko tādu, kas traucē sadraudzībai ar Viņu, vai neļauj sajust Viņa klātbūtni savā dzīvē. Tāpat Viņš arī mums palīdz atgriezties tur, kur vajadzīgs. Viņš pārliecina par grēku, tomēr nekad, nekad nenosoda.

Dievs mūs mīl vēl stiprāk, kā mēs mīlam savus bērnus, un Savā mīlestībā Viņš mūs arī pārmāca. Atceros, cik ļoti nelabprāt sodīju savus bērnus, kad viņi bija mazi. Tomēr es zināju, ka viņus sagaida vēl lielākas nepatikšanas, ja viņi neiemācīsies man paklausīt. Dievam attiecībā uz mums ir tādas pašas rūpes, tomēr Viņš ir daudz pacietīgāks. Viņš mums saka atkal un atkal, ko mums vajadzētu darīt. Varbūt Viņš to dara pat piecpadsmit reižu, lai dabūtu mūsu uzmanību, brīdinot, lai Viņam paklausām, paši sev par labu.

Dieva vēsts par pārliecinošo mīlestību redzama it visur. Viņš vēlas, lai Viņam paklausām, jo Viņš mūs mīl. Ja uzstājīgi turamies paši pie sava ceļa, Viņš uz laiku var ierobežot mums dotās privilēģijas vai svētības. Bet Viņš to dara vienīgi tāpēc, lai mēs sasniegtu tādu brieduma līmeni, ka Viņš var bagātīgi izliet pār mums Savas svētības. Ja jau Dievs deva mums Savu Dēlu Jēzu, nepārprotami, Viņš neliegs mums neko, kas mums patiesi vajadzīgs. Varam paļauties, ka Viņš apmierinās mūsu vajadzības un bagātīgi svētīs.


Dieva vārds šodienai: Atceries, ka Dievs vēlas tevi svētīt, pat ja Viņš tevi pārmāca.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon