Mēs visi esam adoptēti

Mēs visi esam adoptēti

“Viņā [Viņa mīlestībā] Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis [izvēlējies priekš Sevis kā Savējos] (..). Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis (izvēlējies mūs, mīlestībā ieplānojis), ka mums būs Viņa bērniem būt (atklātiem) caur Jēzu Kristu.” (EFEZIEŠIEM 1:4-5)

Kad iepazinos ar savu vīru Deivu, man bija divdesmit trīs gadi un deviņus mēnešus vecs mazulis no laulības, kas bija beigusies pēc pirmā vīra neuzticības un aiziešanas.

Kad Deivs mani bildināja, es atbildēju: “Tu taču zini, ka man ir dēls; ja tu dabūsi mani, dabūsi arī viņu.”

Deivs man toreiz sniedza brīnišķīgu atbildi – “Es tik labi nepazīstu tavu dēlu, bet es zinu, ka mīlu tevi, un es tāpat mīlēšu itin visu un ikvienu, kas ir daļa no tevis.”

Kad cilvēki uzzina, ka Deivids nav Deiva bioloģiskais bērns, viņi ir patiesi izbrīnīti. Viņam nepārtraukti tiek teikts, ka viņš tik ļoti līdzinās tētim, kas varētu šķist fiziski neiespējami, jo viņā nav it neviens Deiva gēns.

Kad Dievs mūs adoptē Savā ģimenē, Viņš vēlas palīdzēt mums atspoguļot Viņu pašu. Ja pirms adopcijas mēs itin nemaz nelīdzināmies Viņam, tad pēc tam, gluži kā adoptēti bērni sāk sevī attīstīt savu adoptētāju rakstura īpašības, arī mēs, pieaugot attiecībās ar Dievu, sākam pārņemt Viņa īpašības.

Kad Dievs mani pieņēma Savā ģimenē, es nepavisam nerīkojos kā mans debesu Tēvs, bet gadu gaitā esmu mainījusies, un es ceru, ka tagad cilvēki manī var redzēt manu Tēvu. Esmu pieaugusi mīlestībā, pacietībā, žēlastībā pret citiem, pateicībā un daudzās citās jomās. Arī tavā un tavu mīļo dzīvē Dievs ilgojas nest šīs izmaiņas.


Dieva vārds šodienai: Katru dienu tu tiec pārveidots Dieva līdzībā.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon