Garīgā autoritāte

Garīgā autoritāte

“Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi [nepārtraukti atzīdami viņu autoritāti pār jums], jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. [Dariet savu daļu], lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums [arī] nav derīgi.” (EBREJIEM 13:17)

Mūsu modernajā sabiedrībā valda sacelšanās gars, kas, savukārt, neļauj dzirdēt Dievu. Esmu novērojusi, ka ļoti daudziem ir lielas grūtības ar autoritātēm. Tas notiek gan laulībā, ģimenē, skolās, uzņēmumos, sociālā kontekstā, gan, vispār, visā kultūrā. Pakļaušanās garīgai autoritātei praktiski neeksistē.

Bieži, kad mācītājs cenšas izteikt aizrādījumu ar nolūku palabot uzvedību vai izteikumus, cilvēki mēdz apvainoties un vēlas iet prom no draudzes; taču tas nav pareizi. Pāvils bieži izteica aizrādījumus; tas bija viņa, kā garīgā vadītāja, viens no uzdevumiem, un arī mūsdienās tā ir garīgo vadītāju atbildība. Pāvils teica: “Ne ka mēs valdītu [pār jums] (..). bet [drīzāk lai strādātu kopā ar jums], lai vairotu jūsu prieku (..).” (2. Korintiešiem 1:24). Kad izpratīsim, ka garīga autoritāte ir nolikta, lai vairotu mūsu prieku, tad arī spēsim to pieņemt. Kad tas notiks – pieaugs mūsu prieks, kā arī spēja sadzirdēt Dieva balsi.

Saskaņā ar 2. Tesaloniķiešiem 2:7-8, sacelšanās gars, kas darbojas mūsdienu pasaulē, ir antikrista gars; gars, kas nav ar mieru pakļauties pilnīgi nekam. Cilvēki mūsdienās sludina, ka pieprasa savas tiesības, lai arī patiesībā viņi bieži vien pretojas jebkurai autoritātei, kļūstot paši sev noteicēji.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Pakļaujies vadītājiem, šādi kalpojot tam Kungam, un Viņš tevi svētīs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon