Meklē Dievu, tad kalpo Viņam

Meklē Dievu, tad kalpo Viņam

“Atzīsti savu tēvu Dievu [personīgi atzīsti Viņu, iepazīsties ar Viņu, saproti Viņu; novērtē un meklē Viņu] un kalpo Viņam ar visu sirdi un labu prātu.” (1. LAIKU 28:9)

Jēzu iežēlojas par tiem, kas cietuši reliģiozu likumu dēļ, kurus sāpinājuši strikti reliģiskie vadītāji. Viņš ilgojas dziedināt un atjaunot, lai aizvien vairāk cilvēku zinātu, ka Dievs ir labs, pilns žēlastības, pacietīgs, lēns dusmoties un gatavs piedot. Dievs brīvi dāvā žēlastību – Savu spēku, lai mēs paveiktu to, ko paši nespējam. Aicinot mūs uz kādu uzdevumu, Viņš neatstāj mūs bezspēcīgus; Viņš dāvā visu vajadzīgo, lai to paveiktu.

Sakot: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,” (Mateja 11:28), Viņš runāja ar cilvēkiem, kas cieta no garīgas izdegšanas. Viņš ilgojas mierināt tos, kas ir pārguruši no centieniem kalpot, jūtoties kā neveiksminieki. Šobrīd draudzēs ir tūkstošiem cilvēku, kas ir garīgi pārguruši un izsalkuši. Cilvēki vēlas baudīt spēcīgas attiecības ar Dievu un ir izdarījuši visu, ko reliģija ir likusi, tomēr viņi joprojām jūtas tukši.

Savā vēlmē izpatikt Dievam, viņi ir aizvietojuši Dieva meklēšanu un Viņa balss uzklausīšanu ar strādāšanu Dievam, nesaņemot no Viņa konkrētus norādījumus vai pamudinājumu. Viņš vēlas, lai mēs piedalītos Viņa Valstības darbos, proti, tajā, uz ko Viņš mūs aicina, bet Viņš negrib, lai mēs aizrautos ar reliģioziem darbiem, domājot, ka Viņam ir patīkami mūsu upuri, kurus Viņš no mums nekad nav pat prasījis. Kā vispār iespējams darīt Dieva darbus, ja pirms tam neesam veltījuši laiku, lai sadzirdētu no Viņa, kas tieši mums katram ir jādara?


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Jautā Dievam, ko Viņš vēlas, lai tu darītu, un tad nododies tam ar visu savu sirdi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon