Vai tu tiešām uzticies Dievam?

Vai tu tiešām uzticies Dievam?

“Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr.” (1. KORINTIEŠIEM 15:58)

Spēja pastāvēt norāda uz uzticēšanos tam Kungam. Padomā par to – ja es teiktu: “Es uzticos Dievam,” bet tad ļaujos trauksmei un dusmām, sanāk, ka nemaz jau tā pa īstam neuzticos. Ja es teiktu: “Es uzticos Dievam,” bet iegrimtu depresijā un izmisumā, tad nemaz Viņam neuzticos. Ja es saku, ka uzticos Dievam, bet tad padodos raizēm vai zaudēju prieku, tad es arī neuzticos Dievam. Kad no sirds uzticamies Dievam, mēs spējam ieiet Viņa mierā un ļaut savai sirdij iegūt nesatricināmu pārliecību par Viņu. Ienaidnieks jau nekur nepazudīs, tomēr viņš vairs nebūs nopietna problēma, vien nenozīmīgs kaitēklis.

Kamēr vien esam uz Zemes, darot, ko spējam, lai mīlētu un kalpotu Dievam, ienaidnieks nenolaidīs savu modro aci. Daļa no Dieva nodoma mūsu garīgajai izaugsmei, ir garīgo muskuļu uztrenēšana, mācoties stāties pretim ienaidniekam. Apustulis Pāvils to ļoti labi saprata un nelūdza, lai cilvēkiem nekad nebūtu problēmu; tā vietā viņš lūdza, lai mēs iemantotu izturību, pastāvību, nešaubīgu ticību, patiesi uzticēdamies tam Kungam. Dievs vēlas, lai tu baudītu Viņa mieru, un Viņš darbosies tavā labā.


Dieva vārds šodienai: Uzticies tam Kungam no visas sirds.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon