Jēzū dotā uzvara

“Bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāvi par visiem.” — Ebrejiem 2:9

Bībele māca, ka Jēzus piedzīvoja nāvi par mums visiem. Lai man un tev nenāktos piedzīvot mūžīgu nāvi, Viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem un dāvājis mums mūžīgās dzīvības dāvanu. Vai tas nav varens iemesls līksmībai!?

Pateicoties Kristus augšāmcelšanai un uzvarai pār nāvi, katrs jauns rīts ir iespēja izdzīvot uzvaru, kas mums dāvāta Kristū. Es ticu, ka brīdī, kad kristieši no rīta pieceļas no gultas, ellei vajadzētu sakustēties. Dēmoniem vajadzētu sākt trīcēt, jo kristieši ir pamodušies!

Kad apjautīsim, kas mēs esam Kristū, un sapratīsim to varu un spēku, kas mums Viņā ir dots, tieši tā arī notiks. Mēs esam Dieva armijas kareivji. Viņā mums ir dota vara!

Jēzus ir sakāvis nāvi un grēku. Tagad mums nemitīgi jādzīvo Viņa sagādātajā autoritātē un uzvarā. Tieši tad mēs Dieva ienaidniekam kļūstam ārkārtīgi bīstami.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, paldies par uzvaru, kas man Tevī dāvāta. Palīdzi man katru dienu aizvien dziļāk izprast to maksu, ko Tu esi samaksājis par mani, lai es varētu dzīvot Tevis dotajā autoritātē un uzvarā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon