Kā Saņemt Dieva Svaidījumu?

Kā saņemt Dieva svaidījumu?

“Tā lai jums ir svēta svaidāmā eļļa (..). Tā nav lejama uz cilvēka miesu.” (2. Mozus 30:31-32)

Man nav nekā, ko dāvāt citiem, kā vien Dieva dotais svaidījums (klātbūtne un spēks), kas izliets pār manu dzīvi. Es neesmu nekāda smalkā dāma, es neprotu skaisti dziedāt vai darīt ko līdzīgu, kas varētu cilvēkus aizkustināt. Es vienkārši runāju Dieva Vārda patiesību. Es sniedzu biblisku ieskatu tajā, kā dzīvot uzvarā un paklausīt Dievam ikdienā. Es stāstu cilvēkiem, ko mainīt, lai viņi varētu vairāk izbaudīt savu dzīvi un pieaugt garīgi. Es mācu Dieva Vārdu tā, lai tas cilvēkiem būtu noderīgi ikdienā. No Dieva žēlastības šī kalpošana aizsniegusi miljoniem cilvēku visā pasaulē, tomēr, lai es varētu darīt to, uz ko Dievs mani ir aicinājis, nevaru iztikt bez Dieva svaidījuma; citādi manam darbam nav nekādas vērtības. Esmu sapratusi, ka pār mani nebūs Dieva svaidījums, ja es nedzīvošu mīlestībā, jo Dievs nesvaida miesu (jeb mūsu pašu vēlmes un savtīgos iemeslus un uzvedību).

Šodienas pantā mēs lasām, ka Vecās Derības laikā, izlejot svaidāmo eļļu pār priesteriem, tā nedrīkstēja pieskarties miesai. Dievs nesvaida miesas kārības. Mums tiešām ir jādzīvo mīlestībā, jo tā pastiprina un pavairo pār mūsu dzīvi izlieto svaidījumu, un tieši svaidījums ir tas, kas dod spēku darīt to, uz ko Dievs ir aicinājis. Dieva svaidījums ir Viņa klātbūtne un spēks, kas ļauj daudz vieglāk paveikt to, ko mēs nekad nespētu izdarīt paši savā spēkā, ar savām pūlēm. Mums visiem ir vajadzīgs Dieva svaidījums. Cilvēkam nav jāstrādā “garīgā” darbā, lai nāktos runāt par Dieva svaidījuma nepieciešamību. Mums tas ir vajadzīgs, lai būtu labi vecāki, lai būtu veiksmīgā laulībā, būtu labi draugi, citiem vārdiem sakot – burtiski it visā, ko darām.


Dieva vārds šodienai: Dieva klātbūtne un spēks (svaidījums) ir viss, kas tev vajadzīgs, lai piedzīvotu panākumus tajā, ko dari.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon