Kad Dievs runā…

Kad Dievs runā…

“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs [darot to aktīvu, darbīgu, enerģisku un ietekmīgu] un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli (dzīvības elpu) un [nemirstīgo] garu, locekļus un smadzenes [mūsu dabas dziļākās vietas], un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” (EBREJIEM 4:12)

Būtu diezgan precīzi teikt, ka Dieva Vārds mūsos veic operāciju. Tas izgriež no mūsu dzīves visu to, kas aizkavē Dieva plāna īstenošanos. Tas atrod visu miesīgo un zemisko, un caur Svēto Garu to izoperē no mūsu gara.

Kad tikko biju sākusi iepazīt Dieva Vārdu, man vēl nebija tik lielas pieredzes, lai es spētu izšķirt starp savas pašas dvēseles (prāta, gribas, emociju) vēlmēm un Svētā Gara vadību. Ja es ko vēlējos, centos darīt visu, lai to dabūtu, un, ja man neizdevās, kļuvu dusmīga. Es biju savtīga, vadījos pēc miesas kārībām, bet šo gadu laikā Dievs ir izmantojis Savu Vārdu, lai mani operētu un izgrieztu no manis nepareizo rīcību.

Neviena operācija nav patīkama, tomēr reizēm bez tām neiztikt, lai saglabātu savu veselību. Vai Dievs cenšas izoperēt kaut ko arī no tavas dzīves? Tas ir sāpīgi? Vairums operāciju ir sāpīgas, bet ilgtermiņā tās ir ļoti noderīgas. Ja vēlies saņemt labāko, ko Dievs ieplānojis tavai dzīvei, tad ļauj, lai Viņš tevi atbrīvo no visa tā, kas kavē tavu garīgo izaugsmi. Uz garīgo briedumu nav īsāka ceļa.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Tieši garajā ceļā pretim panākumiem mēs apgūstam noderīgas mācības, kas mums māca gudrību.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon