Dievs grib tevi!

Dievs grib tevi!

“Es jums lieku pie sirds, brāļi, [visas] Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus [nodot visus savus locekļus un savas spējas] par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.” (ROMIEŠIEM 12:1)

Dievs grib tevi! Viņš vēlas pilnu aizbildniecību pār tavu sirdi, nevis tikai apmeklējuma tiesības. Cilvēki bieži sūdzas, ka lūdz Jēzus vārdā, bet nekas nenotiek; tomēr, ja padomā, cik daudz laika viņi pavada ar Dievu, kļūst skaidrs, ka šīm attiecībām ir tikai gadījuma raksturs. Es tiku pie vīra uzvārda vienīgi pēc laulībām. Jēzus ar Savu draudzi arī vēlas laulāto attiecības.

Tuvība ar Dievu atbrīvo mūsu dzīvē Viņa spēku. Tuvība nav tikai smaidi un siltas, pūkainas sajūtas. Tuvās attiecībās partneri viens otru var palabot un starp abiem plūst pilnīga atvērtība un godīgums. Tuvās attiecībās ar Dievu, protams, mēs piedzīvojam brīnišķīgus mirkļus, bet ir arī brīži, kad Viņš mūs aicina godīgi paskatīties uz to, kas būtu jāmaina.

Daži tā arī nav sapratuši, ka izlaušanās pie miera notiek vienīgi tad, kad pilnībā pakļaujamies Dievam un steidzīgi Viņam paklausām. Tādi cilvēki ir kā neiejūgti kumeļi, kas pretojas uzliktajiem iemauktiem, kurus Dievs varētu lietot, lai vestu uz drošību un patvērumu.

Ir cilvēki, kas nav ar mieru nodot savas dzīves grožus Dieva rokās, un diemžēl tā arī nekad nepiedzīvos drošību un mieru, pēc kura tik ļoti tie ilgojas, kamēr vien nespēs sevi pilnībā pakļaut Svētajam Garam. Viņš grib tevi; ļauj Viņam iegūt tevi visu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Nodod Dievam pilnu aizbildniecību pār savu dzīvi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon