Pieaugot briedumā

Pieaugot briedumā

“Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs [īss un pārejošs], bet neredzamais mūžīgs.” (2. KORINTIEŠIEM 4:18)

Lai arī Pāvils piedzīvoja neiedomājamas grūtības un ciešanas, viņš nezaudēja drosmi, jo raudzījās nevis uz to, kas ir redzams, bet gan uz to, kas nav redzams. Mums jāseko viņa piemēram. Tā vietā, lai raudzītos uz to, ko redzam sev apkārt, mums jāskatās uz to, ko dara Svētais Gars. Viņš mūs vadīs, lai koncentrējamies uz Dieva atbildēm, nevis savām problēmām.

Ja divi dažādi cilvēki lasa Dieva Vārdu, tad tas, kurš to lasa ar miesīgām ausīm, dzirdēs pavisam ko citu nekā cilvēks ar gara ausīm. Piemēram, 3. Jāņa vēstulē, 2. pantā ir teikts – “Mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei.”
Nenobriedis, miesīgs kristietis (kuru joprojām vilina miesiskas kārības un vēlmes) varētu sapriecāties par apsolīto labklājību un veselību, jo tas ir viss, ko viņš šajā pantā saklausa. Viņam šķiet – “Oho! Slava Dievam! Viņš vēlas dot mums labklājību un veselību!”

Savukārt, nobriedis kristietis, kurš ir jūtīgs pret Dieva svēto nodomu savai dzīvei, sadzirdēs arī to panta daļu, kurā teikts – “…kāda jau ir tavai dvēselei.” Viņš saprot, ka Dievs dāvās labklājību un veselību atbilstoši tai labklājībai, ko šobrīd piedzīvo viņa dvēsele.

Lūdz pēc atvērtām ausīm saklausīt to, ko Dievs tiešām vēlas pateikt, un lūdz pēc pieaugšanas un nobriešanas savā ceļā ar Dievu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Lūdz, lai Dievs atver tavas garīgās ausis, lai tu vari sadzirdēt visu, ko Viņš caur Savu Vārdu tev ilgojas atklāt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon