Kad grūti lūgt par citiem

Kad grūti lūgt par citiem

“Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina.” — Lūkas 6:28

Kā tu reaģē, kad kāds aizskar tavas jūtas? Vai tu ļauj tam nozagt savu prieku? Vai tu ļauj vaļu savām emocijām?

Lūkas 6:28 teikts, kas mums būtu jādara, ja kāds mūs sāpina – mums jālūdz par savu pāridarītāju, un viņš jāsvētī.

Lūgt par tā cilvēka laimi, kurš tevi ir nolādējis, nepavisam nav mūsu pirmā, dabiskā reakcija. Tomēr Dieva gudrība ir augstāka par mūsējo, un, pat ja tev nešķiet, ka tas būtu pareizi, tas tomēr ir pareizi. Esmu gatava to darīt, paklausībā sakot: „Kungs, man tiešām negribas svētīt tos, kas mani ir sāpinājuši, bet es vienalga gribu ticībā par to lūgt, jo Tu man esi licis, lai es viņus svētītu ar Tavu klātbūtni”.

Lūgšana par saviem pāridarītājiem ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, ko Dievs no mums varētu prasīt, it īpaši, ja esam pārliecināti, ka otrs ir tiešām bijis vainīgs un nav pelnījis piedošanu.

Tomēr Dievs mums pavēl vingrināties piedošanā. Ja spēsim izvēlēties piedošanas ceļu, mēs piedzīvosim mieru un prieku, kas rodas, paklausot Dieva Vārdam. Kad tu paklausi Dievam, Viņš var tev palīdzēt pārvarēt pāridarījuma sāpes un izbaudīt dzīvi.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, ir grūti to darīt, bet es lūdzu par tiem, kas mani ir sāpinājuši, un lūdzu, lai Tu viņus svētī. Palīdzi man atlaist savas sāpes un piedot viņiem.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon