Paļaujies uz Viņu

Paļaujies uz Viņu

“Jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum [kā jūs balstāt visu savu cilvēcisko būtību Viņā, pilnīgā uzticībā un pārliecībā par Viņa spēku, gudrību un labestību] un jūsu mīlestību [ko turat un parādāt] uz visiem svētajiem.” (KOLOSIEŠIEM 1:4)

Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies tikai uz Viņu un klausāmies Viņa balsī vairāk par visām citām balsīm; tā jau ir ticība. Man ļoti patīk šodienas pantā dotā ticības definīcija, kas saka, ka mums jābalsta visa sava cilvēciskā būtība tajā Kungā.

Mēs varam paļauties, ka Dievs vienmēr mūs paturēs Savā gribā. Man par to tiešām ir prieks, jo cenšanās palikt Dieva gribā saviem spēkiem ir pārāk grūta! Es nepazīstu nevienu cilvēku, kurš tā godīgi varētu teikt, ka 100% vienmēr zina, kā rīkoties.

Mēs varam darīt visu, ko uzskatām, ka tas ir pareizi. Tomēr, kā varam zināt, ka mums ir taisnība? Nevaram. Mums jāuzticas, ka Dievs mūs paturēs Savā gribā un mūsu priekšā iztaisnos līkumainās taciņas. Viņš mums liks palikt uz šaurā ceļa un neļaus sākt maldīties pa plato ceļu, kas ved uz iznīcību (sk. Mateja 7:13).

Mums būtu jālūdz: “Dievs, lai manā dzīvē notiek Tava griba.” Es kaut ko zinu par Dieva gribu savai dzīvei, bet es nezinu visu, tāpēc esmu iemācījusies norimt un saglabāt mieru, paļauties uz Dievu, nododot sevi Viņam un lūdzot, lai manā dzīvē notiek Viņa griba.

Reizēm mums šķiet, ka tikai vāji cilvēki paļaujas uz citiem, tomēr es esmu iemācījusies, ka paļaušanās uz Dievu ir ļoti nepieciešama.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Šodien pilnībā paļaujies uz Dievu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon