Dievs atbild taisno lūgšanas

Dievs atbild taisno lūgšanas

“Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (JĒKABA 5:16)

Kad mūsu lūgšanu dzīve sāk pieklibot, mēs mēdzam domāt, ka tas tāpēc, ka neesam pietiekami svēti vai taisni, un sākam censties vairāk, cerot, ka tādejādi mūsu lūgšanas tiks atbildētas.

Patiesībā, ja vien esam piedzimuši no augšienes, mēs esam taisnoti. Protams, mēs ne visu izdarām pareizi, bet caur Kristu mēs esam 100% taisnoti. Otrajā vēstulē Korintiešiem 5:21 ir teikts, ka “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība”. Ir atšķirība starp taisnību un “pareizu” rīcību. Taisnīgums raksturo mūsu stāvokli Dieva priekšā, ko esam ieguvuši, pateicoties Jēzus asinīm. Mēs paši nespējam sevi darīt taisnus; vienīgi Jēzus asinis dara mūs taisnus tā, it kā mēs nekad nebūtu grēkojuši. Lai arī mēs joprojām kļūdāmies, Dievs uz mums raugās kā uz taisnotiem. Un, tā kā Viņš mūs redz taisnus, mums ir Dieva dotas tiesības lūgt un sagaidīt, ka Dievs dzirdēs un atbildēs mūsu lūgšanas. Vienmēr dari labāko, ko vari, lai izturētos un rīkotos pareizi, un dari to tāpēc, ka mīli Dievu, bet atceries, ka Viņš dzird un atbild tavas lūgšanas, jo Viņš ir labs, nevis tu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dieva žēlastībā tu esi taisnots.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon