Spēks tavai dzīvei

Spēks tavai dzīvei

“Vienu vārdu Dievs arvienu ar uzsvaru ir teicis, un to es esmu daudzreiz dzirdējis: Dievam vienam pieder vara.” (PSALMS 62:12)

Es ticu, ka lūgšana – vienkārša saruna ar Dievu un klausīšanās Viņā – ir viens no varenākajiem visā izplatījumā pieejamiem spēkiem. Ņemot vērā mūsdienās iespējamo enerģiju dažādību, tas varētu būt drosmīgs apgalvojums, bet bez mazākās šaubu ēnas esmu pārliecināta, ka tā ir taisnība. Domājot par kodolenerģiju un atomenerģiju, prātā nāk cilvēkam neiedomājams spēks. Arī domājot par automašīnu vai motociklu, nākas secināt, ka tiem ir sava enerģija.

Un tomēr pat varenākā enerģija uz zemes nav salīdzināma ar Dieva spēku. Spēks, ko pazīstam fiziskajā pasaulē, ir miesīgs, savukārt, lūgšanas spēks ir garīgs. Caur lūgšanu mūsu ikdienas dzīvē ienāk visuvarenā Dieva spēks, un lūgšanas spēks mūs sasaista ar Dieva spēku, kas kļūst par spēcīgāko cilvēkam zināmo enerģiju un spēku.

Lūgšanas spēks liek Dieva rokai darboties. Dievs var mainīt cilvēka sirdi, atbrīvot no verdzības, mokām un izmisuma, lauzt atkarības varu, dziedināt sirdi un emocijas. Dieva spēks spēj atjaunot laulību, dot vērtības un mērķa apziņu, nest mieru un prieku, dāvāt gudrību un darīt brīnumus. Un šis apbrīnojamais, milzīgais Dieva spēks – pats varenākais spēks izplatījumā – tiek atbrīvots mūsu dzīvē caur vienkāršu ticības pilnu lūgšanu.


Dieva vārds šodienai: Lieto lūgšanu, lai atbrīvotu savā dzīvē Dieva spēku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon