Paliec Viņa mīlestībā

“Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.” — 1. Jāņa 4:16

1. Jāņa 4:16 ir uzsvērts, ka mums skaidri jāapzinās Dieva mīlestība pret mums. Ir viegli pateikt „Dievs mani mīl”, tā īsti nemaz nesaprotot, ko tas nozīmē. Atziņa par Viņa mīlestību nedrīkst būt tikai parasts biblisks fakts, ko esam pieņēmuši par patiesu savā prātā, bet tai jākļūst par dzīvu īstenību mūsu ikdienas dzīvē.

Šajā pantā teikts – „Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.”

Šis vārds paliek šajā pantā nozīmē „dzīvot, būt”. To nevar attiecināt uz ciemošanos; tas norāda uz palikšanu, kā apmešanos uz dzīvi.

Dieva mīlestība nav tikai fakts, ko iegaumēt, vai zūdoša sajūta. Viņa mīlestība ir uz palikšanu. Tā nepaliek vienīgi labajos mirkļos, lai dotos prom, kad parādās grūtības; Dieva mīlestība paliek vienmēr, tāpēc arī mums vajadzētu palikt Viņa mīlestībā.

Spiežoties dziļāk Dieva mīlestībā, ikviens no mums spēs pļaut vēl varenāku kristīgā brieduma ražu. Paliekot apbrīnojamā Dieva mīlestībā pret tevi, grūtībās tu tikai pieaugsi.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, es apņemos šodien palikt Tavā mīlestībā pret mani. Tik daudz kas mainās, bet Tava mīlestība nekad nemainās, tāpēc es izvēlos iesakņoties Tavā brīnišķīgajā mīlestībā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon