Iekšējā dzīve

Iekšējā dzīve

“Ar to Svētais Gars aizrāda, ka ceļš uz [patieso svēto] svētnīcu vēl nav atklāts, kamēr pastāv pirmā [ārējā] telts.” (EBREJIEM 9:8)

Vecās Derības templim bija trīs daļas. To veidoja ārējais pagalms, otra daļa, ko sauca par Svēto vietu, un trešais nodalījums jeb Vissvētākā vieta, kas bija tempļa iekšējais kambaris. Vissvētākajā vietā drīkstēja ieiet tikai augstais priesteris, jo tajā atradās Dieva klātbūtne.

Mēs kā cilvēki arī sastāvam no trim daļām. Mums ir gars, dvēsele un miesa. Šodienas pantā teikts – kamēr vien mēs koncentrējamies uz ārējo daļu, kas ir pielīdzināma mūsu miesai un dvēselei, tad ceļš uz Vissvētāko vietu jeb mūsu garu nav atvērts. Vienkāršāk sakot – ja paklausām un izdabājam savai miesai, nekad nebaudīsim un nedzīvosim Dieva klātbūtnē. Piemēram, ja esmu dusmīga, tad nevarēšu izbaudīt Dieva klātbūtni.

Mūsu miesa vienmēr izteiks savas prasības, jo tā ir savtīga un vēlas panākt savu; mums gan nav jāļaujas šīm prasībām. Mēs varam teikt – “Es tevi vairs nepazīstu; tev nav varas pār mani.” Nostājoties un pretojoties miesiskās dzīves prasībām, mēs pagodinām Dievu un spējam izbaudīt Viņa klātbūtni. Šodienas vēsts ir vienkārša – “Saki NĒ sev un JĀ Dievam!” Bībelē teikts, ka mēs esam miruši grēkam. Grēks nav miris; tas vienmēr centīsies mūs pievilināt, bet mēs varam pateikt nē!


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Nedzīvo, izdabājot savas miesiskās dabas iegribām un impulsiem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon