Parādi žēlastību saviem ienaidniekiem

Parādi žēlastību saviem ienaidniekiem

“Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā.” – Mateja 5:43:44

Man ļoti patīk filma El Cid, kurā attēlots stāsts par vīru, kurš apvienoja Spāniju un kļuva par lielu varoni.

Gadsimtiem ilgi kristieši bija cīnījušies pret mauriem. Viņu starpā valdīja liels naids, un viņi labprāt cits citu nogalināja. Cīņas karstumā El Sids sagūstīja piecus maurus, bet atteicās viņus nogalināt, jo saprata, ka nogalināšana nevienam neko labu nekad nav atnesusi. Viņš ticēja, ka, parādot ienaidniekiem žēlastību, viņu sirdis mainīsies, un abi grupējumi spēs dzīvot mierā.

Viens no sagūstītajiem mauriem teica: “Nogalināt var ikviens, bet tikai patiess valdnieks var saviem ienaidniekiem parādīt žēlastību.” Pateicoties El Sida parādītajai laipnībai, viņa ienaidnieki piedāvāja savu draudzību un palīdzību.

Jēzus ir patiess Ķēniņš, Viņš ir labs, laipns, žēlsirdīgs pret visiem, pat tiem, kas Viņu ienīst. Vai mēs drīkstam rīkoties citādi un nesekot Viņa piemēram? Vai tev prātā nāk kāds cilvēks, kuram tu varētu šodien parādīt žēlastību? Žēlastība un labestība, īpaši pret ienaidniekiem, varētu būt viens no varenākajiem darbiem, ko tu paveic savā dzīvē.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, tas nav viegli, bet es gribu būt laipns un parādīt žēlastību it visiem, pat saviem ienaidniekiem. Tavā žēlastībā es tagad izvēlos dzīvot žēlsirdības dzīvi.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon