Pārbaudi Un Salīdzini

Pārbaudi un salīdzini

“Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers.” (PSALMS 119:165)

Šajā grāmatā jau vairākas reizes esmu minējusi, ka arī dažādos, šķietami ikdienišķos apstākļos, Dievs mūs vada. Tā noteikti ir patiesība, tomēr, mēģinot saklausīt Viņa balsi savos ikdienas apstākļos un cenšoties Viņam tajos paklausīt, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars. Es neiesaku paļauties tikai uz apstākļiem, lai mēģinātu izprast Dieva gribu. Tikpat lielu uzmanību ir jāpiešķir mieram un gudrībai, par ko es esmu runājusi šajā grāmatā jau iepriekš. Tie ir vieni no biežākajiem veidiem, kā Dievs uz mums runā un to nedrīkst aizmirst. Kādi apstākļi var šķist kā atvērtas durvis, tomēr iziesim pa šīm durvīm vienīgi tad, ja jūtam mieru.

Akla sekošana apstākļiem var radīt arī pavisam nopietnas nepatikšanas. Sātans var pakārtot apstākļus, tieši tāpat kā Dievs, jo viņam ir dota pieeja šai miesiskajai pasaulei, kurā dzīvojam. Tāpēc, ja sekojam tikai apstākļiem, neapsverot vēl citus veidus, kā varētu dzirdēt no Dieva, mēs varam tapt pievilti.

Mēs zinām, ka nedrīkstam rīkoties pretēji Dieva Vārdam. Mums jāļauj, lai mūs vada miers un gudrība. Pirms ļaujamies apstākļu vadībai, mums pirms tam ir jāveic iekšēja pārbaude, lai noskaidrotu, cik lielā mērā mūsu sirds ir mierā. Drošākais veids, kā dzirdēt no Dieva, ir apvienot bibliskās metodes Gara vadībā, kas var cita citu apstiprināt vai noliegt. Vienmēr ir labāk ņemt vērā Dieva Vārda kopējo gudrību un padomu, nevis paļauties uz mazu tā daļiņu, piemeklējot savai situācijai sev vēlamo atbildi.


Dieva vārds šodienai: Pieņemot lēmumus, vienmēr seko mieram.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon