Priecājies dzīvot pēc Dieva prāta

Priecājies dzīvot pēc Dieva prāta

“Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.” (PSALMS 40:9)

Es ticu, ja gribam dzirdēt Dieva balsi un paklausīt Viņa gribai, mūsu lūgšanai katru rītu vajadzētu būt aptuveni šādai:

“Dievs es gribu dzīvot Tavā nevainojamā gribā manai dzīvei. Es negribu izlūgties no Tevis savu prātu; es negribu neko, ko Tu neapstiprini vai nesvētī. Ja es mēģinu darīt ko tādu, kas nav saskaņā ar Tavu plānu, lūdzu, liec manai sirdij šaubīties, aizskar manu garu, lai es vienmēr paliktu uz Tevis noliktā ceļa.

Palīdzi man pakļauties Tev.
Palīdzi man nebūt ārišķīgam.
Palīdzi man nebūt stūrgalvīgam.
Palīdzi man nenocietināt savu sirdi.

Dievs, es vēlos, kaut manā dzīvē pilnībā darbotos Tava griba. Es esmu pietiekami baudījis savas gribas augļus, lai zinātu, ka, panākot savu, kas nav saskaņā ar Tavu plānu, rezultāts nebūs iepriecinošs. Esmu gatavs Tev paklausīt, bet, lūdzu, palīdzi man skaidri sadzirdēt, ko Tu man liec darīt. Āmen.”


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Vairākas reizes dienā saki Dievam – “Lai notiek Tavs prāts.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon