Piedzīvo jaunu sākumu

Piedzīvo jaunu sākumu

“…un jāatjaunojas savā sirdsprātā.” — Efeziešiem 4:23

Bībelē ir tik daudz stāstu par cilvēkiem, kuri piedzīvojuši jaunu sākumu. Mozus kļuva par vadītāju pēc tam, kad četrdesmit gadus bija pavadījis tuksnesī kā gans. Pāvils ienīda Kristu, līdz Dievs viņu atjaunoja un darīja par vienu no diženākajiem apustuļiem pasaules vēsturē.

Kad pieņemam Jēzu kā savu Pestītāju, mēs iegūstam jaunu sākumu it visam. Mēs kļūstam par jauniem radījumiem ar iespēju apgūt pavisam jaunu dzīvesveidu. Tomēr pirmais solis pretim tam, lai piedzīvotu šo jauno dzīvi, ir ticēt, ka tā ir pieejama arī tev.

Efeziešiem 4:23 teikts, ka mums nemitīgi jāatjauno savs prāts un attieksme. Ir viegli lasīt par Bībeles varoņiem un domāt, ka neesi tāds kā viņi; bet tiklīdz pamani sevī šādas domas, lūdz, lai Dievs atjauno tavu prātu tieši tajā pašā brīdī.

Izvēlies domāt saskaņā ar Dieva Vārdu, ne savām sajūtām. Pieņem Viņa mīlestību un piedzīvo jaunu sākumu. Dzīve kļūs daudz patīkamāka, ja dzīvosi ar attieksmi, teikdams – Dievs mani maina no sirds uz āru. Viņš man dāvā jaunu sākumu, un mani sagaida daudz skaista un brīnišķīga.


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es gribu atjaunot savu prātu ar Tavu Vārdu. Es zinu, ka Tu man gribi dot jaunu sākumu un aicinājumu, gluži kā Mozum un Pāvilam. Es to saņemu šodien, ticot, ka Tu vari to piepildīt.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon