Pielūko, lai lielā aizņemtība tevi neiztukšo

Pielūko, lai lielā aizņemtība tevi neiztukšo

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis (..) tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.” — Mateja 11:28-30

Kad tikko biju iesākusi savu dzīves ceļu ar To Kungu, biju pilna apņēmības un dedzības Viņam kalpot, un negribēju palaist garām nevienu iespēju, kas kaut mazliet mani interesēja. Viens labums no tā bija, ka es ļoti ātri atskārtu, kāds ir mans patiesais svaidījums.

Tomēr lielās aizņemtības dēļ, es nevarēju katru dienu pavadīt laiku ar Dievu. Es Dievam darīju labus darbus, bet šajā dzīves periodā Viņu pašu nostūmu malā. Tā rezultātā es bieži jutos iztukšota, jo darīju miesas darbus.

“Miesas darbi” šajā gadījumā ir visi tie pienākumi, kurus esam uzņēmušies bez Dieva spēka un svaidījuma. Tie ir grūti, tie mūs nogudrina un nesniedz nedz prieku, nedz piepildījumu. Bieži vien tie pat ir “labi darbi”, tomēr tie nav “Dieva darbi”.

Tiešām, cilvēki var ātri vien izdegt arī reliģiskās aktivitātēs, kalpojot Dievam savā paša spēkā. Bet Jēzus taču nenomira par mums, lai mēs sevi pazaudētu nemitīgā aizņemtībā. Viņš nomira, lai mēs varētu būt viens ar Dievu, lai mums būtu dziļas, personīgas attiecības ar Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu.

Vai arī tev šodien derētu atteikties no kādiem “miesas darbiem”, lai varētu būt ar Dievu?


Lūgšanas piemērs

“Kungs, es saprotu, ka neviens labs darbs nedrīkst aizvietot laiku, ko pavadu, lai Tevi iepazītu tuvāk. Palīdzi man atrast Tevī atpūtu, noliekot malā savu nemitīgo skriešanu. Es vēlos vairāk laika pavadīt ar Tevi.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon