Piepildies ar Svēto Garu un dari labu

Piepildies ar Svēto Garu un dari labu

“…bet topiet Gara pilni.” — Efeziešiem 5:18

Mēs visi zinām, ka sātans mūs kārdina grēkot, un savā ziņā mēs varētu arī teikt, ka Dievs mūs „kārdina”. Dievs kārdina jeb pamudina mūs darīt ko labu. Kad Dievs mūs aicina uz labiem darbiem, tad bieži mūsu prātam uzbrūk arī sātans, liekot mums izprātot veidu, kā tomēr nedarīt to, ko Dievs ir licis. Ja mēs iekrītam šajās lamatās, tad viņš mums arī nolaupa iespēju darīt labu un tapt svētītiem.

Tā vien šķiet, ka mums ir vieglāk turēties pretim kārdinājumam darīt labu, nekā kārdinājumam darīt sliktu. Tomēr, tam tā nav jābūt.

Jēkaba 4:7 teikts: „Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.” Tā ir monēta ar divām pusēm – nav iespējams stāties pretim velnam, nepakļaujoties Dievam. Un otrādi, tu nevari padoties Dievam, nepretojoties velnam.

Efeziešiem 5:18 mēs tiekam aicināti vienmēr būt Gara pilni. Kad esi Gara pilns, tu esi pakļauts Dievam un spēj stāties pretim velnam, uzvarot šo cīņu.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, piepildi mani ar Savu Svēto Garu. Es pakļauju sevi Tev, un es gribu sekot Svētā Gara pamudinājumiem, lai šodien darītu labu un svētītu citus.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon