Raugies uz Jēzu

Raugies uz Jēzu

“(Novērsīsimies no [visa, kas mūs novērš]) un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju (un avotu) [mūsu ticības aizsācēju) un piepildītāju [Kurš tai liek nobriest un kļūt pilnīgai].” (EBREJIEM 12:1-2)

Daudz kas no tā, ko mēs ilgojamies zināt un kas mums būtu jāzina par Dieva gribu, ir skaidri atklāts Viņa Vārdā. Tomēr ir vairāki konkrēti jautājumi, uz kuriem atbildes Svētajos Rakstos nevaram atrast. Ja man jālūdz par ko tādu, kas nav skaidri uzrakstīts Dieva Vārdā, ja man jāpieņem lēmums, kuram nevaru piemeklēt rakstu vietu, tad es lūdzu šādi:

“Dievs, es to vēlos, bet vairāk par visu es vēlos, lai Tavs prāts notiek. Tāpēc, ja mans lūgums nav saskaņā ar Tavu nolikto laiku, vai arī es lūdzu pēc kā tāda, ko Tu man negribi dot, tad, lūdzu, nedod man to. Āmen.”

Mēs varam ļaut savām emocijām mūs iedvesmot darīt ko tādu, kas it kā šķiet no Dieva, bet, kad esam sākuši, nākas atskārt, ka, iespējams, tā tiešām bija laba doma, bet bez Dieva palīdzības nav ne mazāko iespēju to īstenot. Un Dievam nav pienākums pabeigt to, ko Viņš nav iesācis. Mēs varam lūgt par mūsu iesāktajiem projektiem, tomēr nevajag dusmoties uz Dievu, ja Viņš tos nepabeidz mūsu vietā. Viņam nav pienākums pabeigt to, kas nav bijusi Viņa griba! Esi uzmanīgs un neuzsāc jaunu projektu tikai tāpēc, ka tā šķiet laba doma. Labie projekti nereti ir lielākie pretinieki pašam labākajam, ko Dievs mums ir ieplānojis. Kad tev prātā ienāk kāda ideja, velti laiku, lai lūgtu par to Dievu, un tad nogaidi, vai saņem garā apstiprinājumu rīkoties.


Dieva vārds šodienai: pārliecinies, ka tavas labās idejas ir Dieva idejas!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon