Mums ir jājautā

“Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies (nekavēdamies un neminstinoties).” (JĒKABA 1:6)

Ja lasīsim Jaunās Derības Jēkaba vēstuli, tad ieraudzīsim, ka Jēkabs to iesāk, mums stāstot, kā risināt dzīves problēmas un pārbaudījumus. Ir pavisam dabisks veids, kā tās risināt, bet ir arī garīgs veids, kā tikt galā ar dažādām problēmām.

Jēkaba 1:5-6 ir teikts: “Ja tev trūkst gudrība, tad lūdz to Dievam.” Iespējams, tu nedzirdēsi Viņa balsi un nesaņemsi tūlītēju atbildi, bet, ja lūgsi ticībā, tad redzēsi, ka, turpinot iesākto, caur tevi plūdīs gudrība, kas savā būtībā ir dievišķa un pārsniedz tavu dabisko prāta gudrību.

Psalmā 23:2 dziesminieks raksta, ka Dievs Savu tautu vada uz zāļainām ganībām un pie skaidra ūdens. Citiem vārdiem sakot, ja meklēsim Dievu, Viņš vienmēr mūs vadīs tur, kur ir miers un drošība.

Ievēro, ka šodienas pantā teikts, ka mums ir jālūdz ticībā. Pārāk bieži mēs nesaņemam palīdzību, jo neesam pēc tās lūguši. Svētais Gars ir džentlmenis; Viņš nogaida, kamēr ieaicinām Viņu konkrētajā situācijā. Mēs nav jāpaļaujas tikai uz sava prāta gudrību, bet gan jālūdz pēc dievišķās gudrības!


Dieva vārds šodienai: Ja tev kaut kas ir vajadzīgs, prasi to Dievam.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon