Ticība ir aktīva

Ticība ir aktīva

“Un apustuļi sacīja savam Kungam: “Vairo mums ticību.”” (LŪKAS 17:5)

Daudzi, iespējams, arī tu, lūdz Dievam pēc “varenas ticības”, bet ar lūgšanām vien nekas nenotiks. Ticība vairojas soli pa solim, kad mēs paklausām tam, ko Dievs ir aicinājis darīt. Viņš pat varētu mums likt darīt ko tādu, ko nekad iepriekš neesam darījuši vai ko līdz galam neizprotam, bet, ja speram soli ticībā, mēs piedzīvojam Dieva uzticamību, un mūsu ticība pieaug.

Reizēm Dievs dāvā ticības dāvanu kādai konkrētai dzīves situācijai, bet parasti ticība pieaug caur pieredzi. Mūsu ticība kļūst dziļāka, stiprāka un varenāka, kad to praktizējam.

Šodienas pantā mācekļi lūdza Jēzum, lai Viņš vairotu viņu ticību. Lūkas 17:6 Jēzus atbildēja, ka ticība ir jālieto, lai tā pieaugtu un vairotos. Tas pats attiecas uz mums šodien. Viens no veidiem, kā mēs parādām savu ticību, ir ar rīcību; ticība bieži jāparāda darbos. Nepārprotami ir reizes, kad Dievs vēlas, lai mēs gaidām, ka Viņš rīkosies mūsu labā, bet ir arī tādas reizes, kad mums nākas pierādīt savu ticību darbībā. Ja vēlamies pieaugt ticībā, mums jābūt gataviem gan gaidīt ar cerību, gan rīkoties saskaņā ar Dieva Vārdu. Viens gan ir skaidrs – mūsu ticība nepieaugs bezdarbībā.

DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Lai tava rīcība atspoguļo tavu ticību.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon