Tu Dievam neesi pārsteigums

“Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju…” — Jeremijas 1:5

Vai tev kādreiz šķiet, ka Dievs ir tevī vīlies? Es tā mēdzu justies, līdz kādu dienu Viņš teica – “Zini, Džoisa, tu Man neesi pārsteigums. Kad Es tevi radīju, Es jau zināju, kas Mani sagaida.”

Padomā par to! Dievs zina visu, no sākuma līdz beigām; visas mūsu dzīves dienas ir ierakstītas Viņa grāmatā. Jau ilgi pirms ieradāmies uz šīs planētas, ko saucam par Zemi, Dievs jau zināja ikvienu lēmumu, ko mēs pieņemsim, pareizus un nepareizus. Viņš zina visus vārdus, kas šodien izskanēs no mūsu mutes; arī tos, kurus izrunāsim vēl tikai pēc vairākiem gadiem.

Nereti mēs dzīvojam ar pārliecību, ka Dievs vienmēr ar mums ir neapmierināts. Jā, tā ir taisnība, ka mēs pieļaujam kļūdas. Un mēs tās nedrīkstam uztvert vieglprātīgi, tās ir nopietnas. Tomēr, neskatoties uz mūsu kļūdām, Dievs saglabā cerību un zina – ja vien mēs izvēlēsimies būt Viņam tuvu, Viņš var mūs mainīt.

Dievs nav vīlies. Domājot par mums, Viņš vienmēr ir pilns cerības! Viņš mums tic vairāk, kā mēs ticam paši sev.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, Tava cerība manī dod man drosmi un iedvesmu. Pat tad, kad neticu pats sev, es zinu, ka Tu tici, un tas man dod spēku pārvarēt savas kļūdas un sekot Tev.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon