Varenais spēks, kas slēpjas Jēzus vārdā

“Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē (..).” — Filipiešiem 2:9-11

Daudziem cilvēkiem, tostarp arī kristiešiem, nav ne mazākās nojausmas par neaptveramo spēku, kas slēpjas Jēzus vārdā.

Vai esi kādreiz prātojis par vārda nozīmīgumu? Cilvēka vārds liecina un izsaka viņa raksturu, atšķirot to no visiem citiem. Saucot cilvēku viņa vārdā, mēs pasludinām konkrētu patiesību par viņu.

Tieši tāpat, izrunājot Jēzus vārdu, mēs nepiesaucam parastu vārdu. Mēs izrunājam Vārdu, kas sevī ietver spēku un varu – ne parastu cilvēka spēku, bet gan visu Dieva spēku un varu (sk. Kolosiešiem 2:9-10).

Izrunājot šo Vārdu, mēs raksturojam Personu. Jēzus nozīmē “Glābējs”, un mēs Viņu uzrunājam pēc tā, ko Viņš dara mūsu labā – Viņš mūs glābj no grēka, no mūsu kļūdām, apstākļiem, kas nav saskaņā ar Viņa gribu (sk. Mateja 1:21).

Daudzi vēlētos piedzīvot garīgu spēku, bet nesaprot – lai to atraisītu, mums ticībā jāizrunā Jēzus vārds. Šis brīnišķais Vārds ir dots tiem, kas Viņam tic. Kā Dieva bērns, šodien ticībā izrunā Viņa Vārdu.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, Tēvs, pār visiem savas dzīves apstākļiem es ticībā pasludinu Jēzus vārdu. Paldies par Tava Dēla glābjošo spēku.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon