Sângele lui Isus

Sângele lui Isus

De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu (o personalitate
individuală).” Al doilea Adam (Hristos) a fost făcut un duh dătător de viaţă (care aduce
morții la viață). – 1 Corinteni 15:45 (Biblia Amplificată)

Conceptul sângelui lui Hristos îi derutează pe unii oameni, dar fără o înțelegere corectă a
acestuia, credincioșii nu-și pot însuși puterea sa.

Când Adam a păcătuit, păcatul lui a fost transmis prin sânge. David a recunoscut acest adevăr în
Psalmul 51:5: „Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea”.

Isus a venit să răscumpere omenirea, să ne cumpere libertatea și să ne readucă la starea noastră
inițială. Cum ar putea să facă El asta cu un sânge păcătos?

Isus este numit ultimul Adam, în 1 Corinteni 15:45. Pentru că El S-a născut din Dumnezeu, nu
din om, există viață în sângele lui Isus și atunci când este aplicat în mod corespunzător, viața din
sângele Său va câștiga și va birui moartea care lucrează în noi prin păcat.

Dumnezeu vrea să ne readucă în poziția noastră de autoritate. El a făcut deja toate aranjamentele.
Am putea spune că „a încheiat înțelegerea”. Prețul de răscumpărare a fost plătit integral. Am fost
cumpărați cu un preț – sângele prețios al lui Isus.

Rugăciune

Doamne, sunt răscumpărat și făcut liber în Numele lui Isus. Chiar dacă am fost născut în păcat,
sângele lui Isus m-a curățit. Îți mulțumesc, Doamne!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon