Lutu, Pastaj Planifiko

Lutu, Pastaj Planifiko

Ka shumë plane në zemrën e njeriut, por vetëm plani i Zotit do të mbetet i pandryshuar. (FJALËT E URTA 19:21)

Fjala e Perëndisë na tregon qartë se duhet të kërkojmë zërin e Tij dhe t’i bëjmë veshët tanë pjesë të besëlidhjes me Të, duke e lejuar të shenjtërojë dhe rrethpresë veshët tanë në mënyrë që ta dëgjojmë. Shumë herë Perëndia na e thotë qartë se çfarë të bëjmë, por ne nuk veprojmë ashtu sepse nuk na pëlqen plani i Tij. Madje veprojmë sikur jemi të shurdhët shpirtërisht kur nuk na pëlqen ajo që dëgjojmë qartë prej Tij. Orekset dhe dëshirat tona mishore mund të na pengojnë të pranojmë të vërtetën e Perëndisë.

Ne mund ta ndeshim përballë të vërtetën dhe sërish të mos e pranojmë. Shpesh e vërteta është më e lehtë të pranohet kur shqetëson të tjerë dhe jetën e tyre se sa kur më shqetëson mua dhe jetën time. Ne lemi një plan se si duam që të jetë jeta jonë, dhe kemi një mënyrë se si duam ta vendosim në zbatim këtë plan. Shumicën e kohës duam që Perëndia të dëgjojë planin tonë dhe ta bëjë të funksionojë, në vend se të dëgjojmë planin e Tij dhe t’i kërkojmë të bëjë atë që duhet të bëjë, që ta përmbushë planin përmes nesh. Ne gjithmonë duhet që fillimisht të lutemi dhe pastaj të bëjmë plane, në vend se të bëjmë plane dhe të lutemi që Perëndia t’i bëjë të funksionojnë. Kërko planin e Perëndisë, ndiqe dhe gjithmonë do të kesh sukses.


FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Rrok planin e Perëndisë dhe mos ndiq planet e tua.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon