vet-kontrolli zbatohet në çdo fushë

vet-kontrolli zbatohet në çdo fushë

Unë do t’i lutem Atit dhe ai do t’ju japë një Ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, Frymën e së Vërtetës, që bota nuk mund ta marrë…por ju e njihni, sepse qëndron në ju dhe do të jetë në ju. –Gjoni 14:17

Ka mesazhe të caktuara në Bibël që zbatohen për gjithçka dhe vet-kontrolli është një prej tyre. Nuk ka rëndësi lloji i problemit, vet-kontrolli hyn në çdo fushë. Nëse nuk e disiplinojmë veten, emocionet tona do të mbizotërojnë dhe jetët tona do të jenë të mjerushme.

Të ushtrojmë vet-kontroll do të thotë të jetojmë në vet-përmbajtje. Çdo gjë në jetë kërkon vendime cilësore dhe disiplinë. Shumë nga problemet tona janë rezultat i drejtëpërdrejtë i mungesës së disiplinës. Borxhet financiare thellohen kur nuk mund të kontrollojmë zakonet tona të shpenzimeve, shëndeti i dobët vjen kur nuk mund të kontrollojmë zakonet tona të ushqyerjes, etj.

Nëse jeni në një situatë që duket e pakalueshme, disiplina e fortë dhe vet-kontrolli janë thelbësore. Fatmirësisht, Perëndia na ka dhënë Frymën e Shenjtë të jetojë në ne dhe të na ndihmojë.

Nëse jeni të lindur sërish, keni Frymën e Krishtit brenda jush, të plotësuar me frytin e vet-kontrollit. Ndoshta nuk e keni zhvilluar akoma, por ai ndodhet aty. Ti ke gjithçka që të nevojitet. Merrni vendimin të zhvilloni vet-kontrollin përmes marrëdhënies me Frymën e Shenjtë.


Lutje

Perëndi, faleminderit që më jep frytin e disiplinës dhe vet-kontrollit. Me anë të fuqisë së Frymës tënde brenda meje, unë do të bëj atë ti më kërkon dhe të mos kontrollohem prej ndjenjave të mia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon