Perëndia Flet Urtësi

Perëndia Flet Urtësi

Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtësia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, edhe atij do t’i jepet. (JAKOBI 1:5)

Një arsye pse dëgjimi i zërit të Perëndisë është kaq i fuqishëm është se ai e çliron urtësinë e Perëndisë në një situatë ‑ dhe urtësia e Perëndisë mund t’i kthejë gjërat krejtësisht. Kur urtësia e Tij vjen në çdo rrethanë ‑ pavarësisht nëse është një vendim, një marrëdhënie, një çështje financiare, një krizë mjekësore, një çështje profesionale, një çështje personale ose një zgjedhje që mund të ndikojë në rrjedhën e jetës tuaj për vitet në vazhdim ‑ kjo do t’ju japë njohurinë dhe drejtimin që ndoshta nuk do ta kishit menduar ndonjëherë vetë. Urtësia e Zotit mund t’ju kursejë para, kohë, energji; madje mund të të shpëtojë jetën. Mund të rezultojë në bekime që nuk i kishit imagjinuar kurrë; mund t’ju japë favor aty ku dikur ishit të përbuzur; mund të shërojë ndarjen midis njerëzve; dhe mund të sjellë restaurim total nga shkatërrimi i plotë. Urtësia e Zotit mund të të bëjë shumë më të mençur se sa je në natyrë dhe të drejton në gjëra të mrekullueshme!

Vargu i sotëm thotë se Perëndia jep urtësi, por çfarë do të thotë të jesh i urtë? E thënë thjesht, njerëzit e urtë marrin vendime tani, për të cilat do të jenë të lumtur më vonë. Njerëzit e pamend veprojnë në bazë të emocioneve të tyre në vend që t’i kërkojnë Perëndisë urtësinë e Tij – dhe si rezultat ata zakonisht mërziten më vonë me vendimet e tyre impulsive dhe emocionale.Njerëzit e mençur, përkundrazi, kujtojnë një situatë dhe mahniten me hirin dhe udhëheqjen që Perëndia u ka dhënë ndërsa e kanë kërkuar Atë. Ata e kuptojnë që kanë qenë gjithmonë jashtëzakonisht të bekuar nga Perëndia ndërsa kanë përjetuar frytet që vijnë kur marrin vendime të mençura. Ndërsa kërkoni Perëndinë sot, kërkoji Atij t’ju japë urtësinë e Tij.

FJALA E PERËNDISË PËR SOT: Merrni vendime tani me të cilat do të jeni të kënaqur më vonë.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon