Ako dieťa

Ako dieťa

„a povedal: Ameň vám hovorím, keď sa neobrátite (nezmeníte, neotočíte) a nebudete jako deti [dôverčivé, pokorné, milujúce, odpúšťajúce], nevojdete [vôbec]nikdy do nebeského kráľovstva.“ (MATÚŠ 18:3)

Dnešný verš opisuje deti ako dôveryhodné, pokorné, milujúce a odpúšťajúce. Zamyslite sa nad tým, o koľko viac by sme si užili život a vzťah s Bohom a inými ľuďmi, keby sme len jednoducho fungovali v týchto štyroch cnostiam. Ježiš si očividne myslí, že tieto vlastnosti sú mimoriadne dôležité, pretože hovorí, že bez nich nemôžeme vstúpiť do nebeského kráľovstva. Nemôžeme si užívať výhody Božieho kráľovstva a zároveň si zachovať zlý postoj v ten istý čas.

Keď premýšľam o počúvaní Božieho hlasu vidím, že byť ako dieťa je veľmi dôležité, pretože deti veria tomu, čo sa im hovorí. Niektorí ľudia hovoria, že deti sú naivné, čo znamená, že veria všetkému, bez ohľadu na to, ako smiešne to znie. Ja si však nemyslím, že to tak je. Myslím si, že sú dôverčivé. Boh rozhodne nechce, aby sme boli naivní, On chce, aby sme boli dôverčiví. Niekedy nás zradia ľudia, ktorých milujeme a ktorým dôverujeme. Potom začneme nedôverovať všetkým, ale nemôžeme dovoliť, aby ostatní zaplatili za to, čo nám urobil jeden človek.

Na svete sú ľudia, ktorým sa nedá veriť, ale je aj veľa dobrých ľudí a musíme odmietnuť žiť s duchom podozrievania.

Boh je úplne dôveryhodný. Žiaľ, všetkým ľudským bytostiam nemôžeme bezvýhradne dôverovať, ale Bohu áno.

Boh chce, aby ste k Nemu prišli ako dieťa, úplne Mu dôverovali a verili všetkému, čo vám hovorí – pretože On je úplne dôveryhodný.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nedovoľ jednej alebo dvom zlým skúsenostiam, aby ovládali celý tvoj život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon