Ako Sa Modliť Efektívne

Ako sa modliť efektívne.

Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene [ako predstavenie toho, kým JA SOM], ja (to) učiním. Ján 14:14

Vo svojom modlitebnom živote som došla do bodu, kedy som sa cítila frustrovaná, takže som začala hľadať Boha ohľadom týchto veci. Chcela som mať istotu, že moje modlitby sú účinné. Chcela som mať istotu, že keď sa modlím, uvoľní sa moc, aby mohla pôsobiť v situácii, za ktorú som sa modlila. Chcela som tie veci, ale aby som bola úprimná, nemala som tú istotu alebo dôveru.

Satan s určitosťou chce ukradnúť našu dôveru v modlitbu. Mnoho ľudí cíti rovnakú frustráciu, akú som cítila ja. Modlia sa, ale po celú dobu premýšľajú, či sú ich modlitby účinné. Čo je zlé? Verím, že si mylne myslíme, že musíme byť dokonalí, aby sme mali mocné modlitby. Avšak, nie je to pravda. Práve kvôli tomu sme dostali meno Ježiš, v ktorom mene sa máme modliť!

Keď sa modlíme v Ježišovom mene, predstavujeme Bohu všetko, kým je Ježíš a nie to, kým sme my. Našťastie sa nemodlím v mene Joyce. Keby som to robila, nikdy by som nič nedosiahla! Duch Svätý nám pomáha modliť sa tak, ako sa patrí a meno Ježiš nám zaručuje odpoveď! Buďte smelí v modlitbe, pretože máte meno nad každé iné meno a pri vyslovovaní tohto mena sa musí zohnúť každé koleno (Filipanom 2:10).


Modlite sa odvážne, očakávajte výsledok!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon