Božský splnomocnenec

Božský splnomocnenec

Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? JEREMIAŠ 32:27

Náš Boh je schopný urobiť oveľa viac, než čokoľvek, v čo sa môžeme odvážiť dúfať, prosiť alebo čo i len myslieť (Efezanom 3:20). Keď sa modlíme s vierou, otvára to dvere Bohu, aby pôsobil v našich životoch. Nič pre Neho nie je ťažké.

Ak bojujete so zmenami, ktoré je potrebné urobiť vo vašej vlastnej osobnosti, toto slovo je špeciálne pre vás. Nemôžete zmeniť seba. Ale vďaka Bohu, On môže! On vie, čo s vami nie je v poriadku a je pripravený a schopný priniesť zmeny, ktoré potrebujete, ak Ho o to len poprosíte.

Ty a ja nemáme problém, ktorý by bol príliš veľký pre Božiu milosť. Ak sa náš problém zväčší, zväčší sa aj Božia milosť. Ak sa naše problémy znásobia, znásobí sa aj Božia milosť, aby sme ich dokázali zvládnuť.
Pre Boha nie je o nič ťažšie vyslobodiť nás z troch problémov, ako nás oslobodiť z jedného alebo z dvoch. Náš najväčší problém je pre Neho stále malý. Boh je schopný urobiť čokoľvek, preto Ho proste s vierou, relaxujte a nechajte Ho pracovať.


Boh poznal všetky naše chyby, keď nás prijal a kvôli nim nás nikdy neodmietne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon