Pán je našou Skalou

Pán je našou Skalou

On Skalou, dokonalé je dielo Jeho, lebo všetky Jeho cesty sú správne. Je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy. 5. MOJŽIŠOVA 32:4

Boh nás vždy bezpodmienečne miluje. Nemiluje nás, ak sme dobrí a potom nás prestane milovať, ak sme zlí. On nás miluje vždy. Je vždy láskavý, vždy pomaly do hnevu, vždy plný milosti a milosrdenstva, vždy pripraviť odpustiť.

Boj je Skala, nemenná a bez chýb. Je úžasný a neochvejný, verný a spravodlivý, dokonalý a priamy v každom svojom konaní. Nikdy nás nezanechá a neopustí.

Čo by sa stalo v našom živote a v živote ľudí okolo nás, ak by sme sa viac podobali Bohu? Čo by sa stalo, keby sme boli vždy milujúci, vždy pomalí do hnevu, vždy naplnení milosťou a milosrdenstvom, vždy pripravení odpustiť? Čo by sa stalo, keby sme tak, ako náš Boh, boli vždy pozitívni, pokojní a štedrí? On je naša Skala, ale je aj našim príkladom. Mali by sme sa snažiť byť takí, aký je On.

Všetci môžeme duchovne rásť a zmeniť sa na Kristov obraz. Boh od nás neočakáva, že sa staneme dokonalými cez noc, ale chce nám pomôcť, aby sme sa Mu deň za dňom viac podobali.


Boh nám pomáha každý deň, aby sme sa mu stále viac podobali. Nenechajte sa odradiť tým, ako ďaleko musíte zájsť – radujte sa, že rastiete!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon