Boh si vyberá nepravdepodobné

Boh si vyberá nepravdepodobné

ale čo je svetu bláznivé, vyvolil (zámerne vybral) si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 1. KORINŤANOM 1:27

Keď sa cítite skľúčení, pamätajte, že Boh si vás vybral pre svoj vlastný zámer, aj keď si myslíte, že ste najnepravdepodobnejším kandidátom. Tým pred tebou otvoril dokorán dvere, aby ti ukázal svoju bezhraničnú milosť, milosrdenstvo a moc zmeniť tvoj život.

Keď Boh použije kohokoľvek z nás, hoci sa všetci môžeme cítiť nedostatoční a nehodní, uvedomíme si, že naším zdrojom nie sme my sami, ale On samotný: „Veď Božie bláznovstvo [ktoré má svoj zdroj v Bohu] je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť [ktorá pramení u Boha] silnejšia ako ľudia.“ (1.Korinťanom 1:25).

Každý z nás má svoj osud a neexistuje absolútne žiadna výhovorka, aby sme ho nenaplnili. Nemôžeme použiť svoju slabosť ako výhovorku, pretože Boh hovorí, že Jeho sila sa dokonalé prejavuje v slabosti (2.Korinťanom 12:9). Minulosť nemôžeme použiť ako výhovorku, pretože Boh nám prostredníctvom apoštola Pavla hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové (2.Korinťanom 5:17).

Strávte nejaký čas sami so sebou a urobte si inventúru toho, čo o sebe cítite. Aký je váš obraz o vás samých? Vidíte sa znovu stvorení na Boží obraz, vzkriesení k úplne novému životu, ktorý čaká len na to, aby ste sa oň prihlásili?


Každý z nás môže uspieť v tom, aby sme boli všetkým, čím Boh zamýšľa, aby sme boli.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon