Ako zažívať Božiu prítomnosť v každodennom živote

Ako zažívať Božiu prítomnosť v každodennom živote

Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. —Ján 14:23

Život je rušný a plný rôznych rozptýlení. Je veľmi jednoduché sa chytiť do pasce našich starostí, problémov a obáv, až nakoniec stratíme prehľad o tom, na čom najviac záleží.

Na konci druhej kapitoly Lukáša, je zaujímavý krátky príbeh o tom, ako Mária a Jozef zobrali dvanásťročného Ježiša na Veľkú noc do Jeruzalema. Po skončení sviatku išli domov domnievajúc sa, že je Ježiš s nimi.

Zaujímalo by ma, koľkokrát sa domnievame, že Boh je s nami, pritom sa zatúlame, robiac si svoje vlastné veci?

Teraz prichádza zaujímavá časť. Mária a Jozef boli na ceste už jeden deň, a až vtedy si uvedomili, že Ježiš nie je s nimi. Trvalo im tri dni, kým Ho našli. Tri dni! Z tohto vyplýva posolstvo, že je ľahšie stratiť špeciálnu Božiu prítomnosť, ako ju opäť potom nájsť.

Potrebujeme byť opatrní, aby sme zotrvávali v Božej prítomnosti. Ak to robíme, Boh sa cíti v našich srdciach ako doma.

Začína to jednoducho poslušnosťou Jeho Slovu. Prvým znakom duchovnej zrelosti, je odvrátenie sa od správania, ktoré uráža Boha. Ukazuje to, že ti záleží na tom, čo si On myslí.

Znamená to, že sa rozhoduješ byť štedrý voči iným, učíš sa odpúšťať, neurážaš sa a žiješ v pokoji. Keď zvažujeme naše slová, vzdávame vďaku Bohu a pozdvihujeme ostatných, tak pocítime prepojenie s Bohom počas celého dňa.


Modlitba

Otče, ďakujem Ti, že si si spravil dom v mojom srdci. Potrebujem Tvoju prítomnosť dnes, Pane. Pomôž mi ctiť si Ťa svojimi  myšlienkami,  slovami a byť požehnaním pre tých, ktorí sú okolo mňa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon