Ako získať múdrosť

Ako získať múdrosť

„Obráťte sa (čiňte pokánie) k môjmu karhaniu! [Ja Múdrosť] Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová.“ (PRÍSLOVIA 1:23, SEP)

Potrebujeme sa modliť a poslúchať Božie vedenie, keď k nám Boh rozpráva. Poslušnosť nemá byť pre nás len príležitostnou udalosťou, má to byť spôsob nášho života. Je veľký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú ochotní poslúchať Boha každý deň a tými, ktorí sú ochotní Ho poslúchať len keď sa potrebujú dostať z problémov. Boh určite ukazuje ľuďom ako sa z problémov dostať, udeľuje však hojné požehnanie tým, ktorí sa z celého srdca rozhodli žiť pre Neho a o ich poslušnosti hovorí ich životný štýl. Jedinou cestou k ozajstnému pokoju je poslušnosť Bohu.

Mnoho ľudí poslúcha Boha len vtedy, keď sú vo veľkých problémoch, ale neuvedomujú si, že poslušnosť v maličkostiach má vplyv na plán pre ich životy. Biblia jasne hovorí, že ak nebudeme verní v malých veciach, nestaneme sa vládcami nad mnohými vecami (pozri Lukáš 19:17). Nie je dôvod, aby nám Boh dôveroval s veľkými vecami, ak nebudeme verní v robení malých vecí, o ktoré nás požiadal.

Dôrazne vás vyzývam, aby ste boli poslušní Bohu aj v najmenších veciach. V šestnástom storočí žil jeden mních, ktorého volali brat Lawrence. Bol známy tým, že neustále chodil v Božej prítomnosti. Tento mních povedal, že ho teší zodvihnúť kúsok slamy zo zeme, ak ho o to Boh požiada, pretože Ho miluje.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ak si verný v malých veciach, Boh ťa urobí vládcom nad veľkými vecami.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon