Byť jedno znamená užívať si jeden druhého

Byť jedno znamená užívať si jeden druhého

… ženy, podriaďujúc sa vlastným mužom… [musíte si ho ctiť, čo zahŕňa: rešpektovať ho, ustúpiť mu, vážiť si ho – ctiť ho, oceňovať ho, ceniť si ho a v ľudskom slova zmysle zbožňovať ho – obdivovať ho, chváliť ho, byť mu oddanou, hlboko ho milovať a užívať si svojho manžela]. – 1. PETER 3:1

V manželstve môžete zažívať veľa zábavy, keď si začnete užívať jeden druhého. Vieš, že Boh vás nespojil preto, aby ste boli nešťastní? Nespojil vás preto, aby ste navzájom bojovali, navážali sa do seba alebo skúšali jeden druhého zmeniť.

Biblia konkrétne hovorí, aby si žena užívala svojho manžela, ale verím, že toto Slovo sa vzťahuje na obe strany manželstva. Zriedkakedy však počujem ženu povedať: „Vieš čo? Ja si naozaj užívam svojho manžela.“ Taktiež málokedy počujem muža povedať: „Užívam si svoju manželku.“

Boh však chce, aby sme si v manželstve užívali jeden druhého. Chce, aby ste sa spolu smiali a zabávali sa. Uvedomujem si, že to nie je vždy jednoduché. Manželstvo má svoje výzvy, ale popros Boha, aby ti aj napriek vašim rozdielom, ukázal krásne veci o manželovi/manželke. Popros Ho, aby ti pomohol uvidieť tvojho manžela/manželku Božími očami, pretože On ho/ju miluje a zomrel za neho/ňu práve tak, ako zomrel za teba.


Modlitba

Bože chcem si užívať svojho manžela/manželku. Hoci je manželstvo ťažké, pomôž mi nájsť radosť a zabávať sa s ním/ňou, vidiac ho/ju tak, ako ho/ju vidíš Ty.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon