Jednanie s obavami

Jednanie s obavami

Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením – koho sa budem báť?! Hospodin je pevnosťou môjho života – koho sa budem strachovať?! – ŽALM 27:1

Je nemožné, aby si naplnil Bohom dané povolanie, ak dovolíš, aby obavy ovládali tvoje myšlienky. Obava je blízkym príbuzným strachu a ak sa usadí v tvojej mysli, spôsobí trápenie a okradne ťa o radosť.

Takéto obavy som mala pri plánovaní cesty do Indie, kde sme mali mať konferenciu. Bola som nadšená z tej úžasnej príležitosti tam byť, ale jediné, na čo som sa vedela sústrediť, bol dlhý let a skromné podmienky v tej krajine. Pán však prehovoril k môjmu srdcu a ukázal mi, že potrebujem prekonať obavy zameraním sa na Jeho Slovo a prebývaním v Jeho Slove. Keby som sa začala zaoberať negatívnymi aspektami tejto cesty, ukradli by mi radosť a nadšenie, ktoré Boh chcel, aby som zažila.

Obavy sú pascou a musíme byť odhodlaní nespadnúť do nich. Keď sa isté veci snažia vniesť do tvojho srdca obavy alebo strach, ako napríklad neistota z budúcnosti alebo čelenie novým situáciám alebo výzvam, pozri si Žalm 27:1, nahlas sa modli a vyznávaj: „Pán je mojím Svetlom a mojím Spasením – koho sa mám báť alebo obávať?“


Modlitba

Pane, dnes prehlasujem, že Ty si mojím Svetlom a mojím Spasením. Vďaka Tebe sa nemusím ničoho v živote obávať. V Tebe mám víťazstvo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon