Bližšie k Bohu v modlitbe

Bližšie k Bohu v modlitbe

Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké. MATÚŠ 26:41 (ROH)

Modlitba je duchovná zbraň, ktorú nám Boh dal na vedenie vojny. Modlitba je vzťah s Bohom. Je to prichádzanie a žiadanie o pomoc alebo rozprávanie s Bohom o niečom, čo nás trápi. Modlitba ruší satanov zlý plán!

Ak chcete mať efektívny modlitebný život, vytvorte si dobrý osobný vzťah s Otcom. Vedzte, že vás miluje, že je plný milosrdenstva a pomôže vám. Spoznajte Ježiša. On je váš Priateľ. Zomrel za vás. Spoznajte Ducha Svätého. Po celý čas je s vami ako váš Pomocník. Dovoľte Mu, nech vám pomôže.

Pri kráčaní s Bohom máme používať všetky druhy modlitby. Existuje modlitba zhody dvoch ľudí a tiež jednotná modlitba skupiny ľudí. Sú tu tiež modlitby vďakyvzdania, chvály a uctievania, prosby, príhovory, odovzdania sa a zasvätenia.

Nech už používate akýkoľvek druh modlitby, naučte sa svoje modlitby napĺňať Božím Slovom a modlite sa s istotou, že Boh vždy dodrží svoje Slovo.


Máme tendenciu modlitbu odsunúť na neskôr, ale odporúčam vám, aby ste sa modlili hneď, kedykoľvek uvidíte alebo myslíte na potrebu!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon