Boh je schopný

Boh je schopný

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, EFEŽANOM 3:20

Efežanom 3:20 je mocný verš z Písma, ktorý nám hovorí, že náš Boh je schopný – schopný urobiť oveľa viac, než čokoľvek, v čo sa ty a ja môžeme kedy odvážiť dúfať, prosiť alebo dokonca myslieť. Môžeme sa modliť, prosiť vo viere a dôvere. Avšak je to Boh, kto robí prácu, nie my. Ako to On robí? Podľa [alebo v] moci [alebo milosti Božej], ktorá pôsobí v nás. Čokoľvek vy a ja dostaneme od Pána, priamo súvisí s množstvom milosti, ktorú sa učíme prijímať.

Vyvíjala som na seba neuveriteľný tlak a to spôsobilo neuveriteľný stres, keď som sa snažila zmeniť sa. Bola som pod obrovským odsúdením, pretože každé posolstvo, ktoré som počula, akoby mi hovorilo, že sa mám zmeniť; no nemohla som sa zmeniť, nech už som sa akokoľvek snažila. Bola som v hrozných mukách, pretože som na sebe videla všetky veci, ktoré bolo potrebné zmeniť, no nebola som schopná tieto zmeny uskutočniť.

Čím bližšie ste k Pánovi, tým viac vidíte, že On musí byť vaším Zdrojom vo všetkých veciach. On je jediný, kto môže spôsobiť zmeny vo vašom živote. Naučte sa hovoriť: „Bože, ja bez Teba nemôžem nič urobiť, ale Ty môžeš všetko urobiť skrze mňa!“


Boh zasľubuje, že nás posilní v našich slabostiach, ak Mu dôverujeme a obrátime sa k Nemu. Božia milosť je dostatočná na to, aby naplnila naše potreby.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon